PONUDA OPREME
 • AASTED APS
  Depozitori i linijski depozitori
  Ekstruderi
  Mašine za temperiranje
  Mašine za čokoladiranje
  Tuneli za hlađenje
  Automatske linije za proizvodnju barova
  READING BAKERY SYSTEMS
  Kontinualni mikseri
  Oprema za formiranje testa
  Sistem za merenje parametara peći - Scorpion
  CAOTECH
  Kuglični mlin-CAO 1000, 2000, 3000, 4000
  Kuglični mlin/mikser Chococon
  BV VORMENFABRIEK
  Termoformirani kalupi
  Polikarbonatni brizgani kalupi
  Silikonski kalupi
  ERREBI
  Valjci sa izmenljivim prstenovima
  Rotacioni valjci za utiskivanje/sečenje
  Izmenljivi prstenovi
  NID
  Moguli za gumene bombone
  Pumpe i depozitori za gumene bombone
  Kalupi za gumene bombone
  Uređaj za uklanjanje viška vlage iz skroba u proizvodnji gumenih bombona
  Završna obrada proizvoda - čišćenje, dodavanje ulja, nanošenje šećera
 • SPX: GERSTENBERG SCHRODER
  Izmenjivači toplote za proizvodnju jestivih ulja,masti i nadeva za konditorku industriju
  Pilot postrojenja za kristalizaciju masti
  SPX: ANHYDRO
  Industrijski evaporatori
  Industrijski sušači
  CEPI
  Spoljni silosi - Globosilos
  Spoljni silosi - Fibrosil
  Unutrašnji silosi - Silbox
  Automatizacija silosa, sistemi doziranja i transporta proizvoda
  Dodatna oprema za silose
  FEN
  Proizvodnja snack peleta
  Priprema sirovine u industriji proizvodnje snack peleta
  Ekstruzija testa
  Priprema proizvoda za oblaganje, aromatizovanje
  Automatske mašine za oblaganje, sušenje, hlađenje proizvoda
  RE PIETRO
  Mašine za pirinčane galete
  Automatska mašina za ekspandiranje žitarica
  Horizontalni Mixer za pripremanje žitarica
  Sistem automtskog ulaganja pirinčanih galeta
  Automatska horizontalna mašina za pakovanje
 • SPX: APV
  Izmenjivači toplote
  Homogenizatori
  Ventili
  Rotacione pumpe, centrifugalne pumpe, zupčaste pumpe, klipne pumpe, krilne pumpe za transport mleka, jogurta, pavlake i ostalih tečnih i pastoznih proizvoda
  Mikseri
  Tehnologija i automatizacija
  SPX: SEITAL
  Separatori
  Baktofuge
  Klarifikatori
  PRIMODAN
  UF postrojenje za proizvodnju feta i belih sireva
  Mašine za doziranje i zatvaranje posuda
  Custom made mašine
  FASA
  Mašina za punjenje maslaca i formiranje "brick" pakovanja iz folije - ARM
  Mašina za pakovanje maslaca u kutije - ORG
  Mašina za pakovanje maslaca u predformirane posude - ARI-P
  Linija za prepakivanje maslaca
 • NAVATTA GROUP
  Automatske linije za preradu paradajza
  Automatske linije za preradu voća
  Automatske linije za preradu povrća
  Šaržna postrojenja za formulisane proizvode
  ELISAM
  Mašina za automatsko sortiranje voća i povrća Grand Torino
  Linearne Multivage i mašine za pakovanje voća u plastične korpice
  Automatska linija za sušenje voća
  Stolovi za pakovanje sortiranog voća i povrća u kutije, gajbe...
  KIREMKO
  Automatska linija za proizvodnju pomfrita
  Automatske linije za proizvodnju čipsa
  Automatske linije za proizvodnju krompir pirea
  Automatske linije za poizvodnju snack peleta
  CARLO MIGLIAVACCA
  Klipne pumpe
  Poluatomatski klipni dozatori
  Automatski klipni dozatori
  UNIMAC-GHERRI
  Automatske mašine za čišćenje i pranje praznih tegli
  Vakuum punjači, zapreminski punjači (linearni i rotacioni), punjači sa meračem protoka
  Twist off vakuumske zatvaračice
  Detektor vakuuma i mašine za pranje i sušenje punih staklenih tegli i boca
  Tunelski pasterizatori
 • VLS TECHNOLOGIES
  Prihvat, selekcija i transport grožđa
  Muljače, ruljače
  Pneumatske prese
  Mono pumpe, peristaltičke pumpe
  Kućišta za mikrofiltraciju
  Rotacioni vakuum bubanj filter
  Floatacija, filter za talog, naplavni filter
  Pločasti filteri
  Cross-flow filteri
  GAI
  Automatsko etiketiranje i kapsuliranje
  Dodatna oprema za ispiranje, punjenje, zatvaranje, etiketiranje
  Automatsko punjenje mirnih i penušavih vina
 • GEA PROCOMAC
  Procesna oprema linija za flaširanje
  Monoblokovi za flaširanje - primarno pakovanje
  SCALIGERA PACKAGING
  Mašine za pakovanje u kartonske kutije
  Automatske mašine za aplikaciju sleeve etikete
  Automatski parni i električni tuneli za termoskupljanje sleeve etikete
  Dodatna oprema za linije za aplikaciju sleeve etiketa
  NEWTEC Labeling
  Automatska rotaciona etiketirka - Leopard AD
  Linearna etiketirka - Tiger
  Automatska rotaciona etiketirka - Leopard FIX
  Automatska rotaciona etiketirka - Leopard HM
 • CAVANNA
  Automatska horizontalna Flow-Pack mašina - ZeroZero
  Automatska horizontalna Flow pack mašina - Zero 5 NKZ
  Sistemi za ulaganje proizvoda
  Automatsko pakovanje u Display i American kutije
  Roboti za pakovanje u kartone
  SIMIONATO
  Automatske Vertikalne flow pack mašine
  Volumetrijski dozatori
  Multivage
  HAMER
  Linija za formiranje Blister pakovanja-BPC23
  Automatska mašina za proizvodnju i pakovanje blister pakovanja - FV35R
  GUERZE & CO
  Mašina za pakovanje sapuna kružnog oblika PW-1
  Mašina za pakovanje sapuna SW-1
  Mašina za pakovanje sapuna kružnog oblika PW-150
  Mašina za pakovanje sapuna u streč foliju SW-75
  Mašina za pakovanje sapuna u standardnu i hotelsku ambalažu-TW
 • GRANDI R
  Horizontalne kartonirke
  Mašine za aplikaciju Banderole
  Mašine za formiranje kutija
  Horizontalna mašina za pakovanje u transportne kutije
  Mašina za brojanje proizvoda
  Mašina za pakovanje čaša i tanjira za jednokratnu upotrebu
  SOMIC
  Automatske masine za formiranje i pakovanje kartonskih tacni
  TAVIL
  Automatske mašine za formiranje kutija
  Automatske Mašine za zatvaranje kutija
  Automatski sistemi za ulaganje proizvoda u kutije
  Višeformatne linije za pakovanje i paletizaciju
  COSMAPACK
  Depaletizer Cartesio 2
  Automatska mašina za formiranje zbirnih paketa pomoću termoskupljajuće folije CAT101
  Automatska mašina za formiranje zbirnih paketa pomoću termoskupljajuće folije CLX
  Paletizer - Cartezio 3
  Mašina za formiranje kutija i pakovanje boca u kutije Forminc
  Mašina za pakovanje kesa sa proizvodom u kutije - Bag in Box
  GIEMME
  Poluautomatska mašina za formiranje zbirnih paketa pomoću termoskupljajuće folije Altair P
  Automatska mašina za formiranje zbirnih paketa pomoću termoskupljajuće folije SIRIO
  Automatska mašina za formiranje zbirnih paketa pomoću termoskupljajuće folije Gamma
  PWR PACK
  Pick and Place sistemi
  Sistem za pakovanje u kartonske kutije, plastične kutije i gajbe
  C-ONE
  Poluautomatska mašina za strečovanje paleta Cresco
  Poluautomatska mašina za strečovanje paleta Biforis
  Poluautomatska mašina za strečovanje paleta Plana
  Automatska mašina za strečovanje paleta Evolvo
  Automatska mašina za strečovanje paleta Vertex
 • THERMO FISHER SCIENTIFIC
  Metal detektori
  Kontolne Vage
  Uređaji za detekciju stranih tela pomoću X-ray zraka

SPX: ANHYDRO

  
ANHYDRO

SPX Flow Technology
Danmark A/S
Oestmarken 7
DK-2860 Soeborg
 
Tel: +45 7027 8222
Fax: +45 7027 8223

E-mail: ft.dk.soeborg@spxflow.com
   
KOMPANIJA

Danska firma sa preko 6500 hiljada instaliranih postrojenja u preko 150 zemalja u svetu. Anhydro nudi kompletna rešenja u oblasti koncentracije tečnosti , kao i proizvodnje praškastih proizvoda, pomoću sistema za sušenje i evaporizaciju. Sa svojim aplikacijama, kao što su sušenje raspršivanjem, sušenje u fluidizovanom sloju ili u sistemima za evaporizaciju, prisutni su u industriji mleka, pića, proizvodnji skroba, alkohola, farmaceutskoj i hemijskoj industriji. Kompletna procesna rešenja obuhvataju tehničku i tehnološku analizu proizvoda i projektovanje svih elemenata postrojenja ( sistema za pripremu i mešanje, evaporatora i postrojenja za sušenje) za fini tretman proizvoda u skladnu sa najstrožijim sanitarnim zahtevima i standardima FDA, HACCP i CODEX. U zavisnosti od vrste postrojenja , tip proizvoda i odabranog rešenja za sušenje , proizvodni kapaciteti se kreću od 1kg /h do 40 tona / h. Anhydro takođe poseduje uredjaje manjih kapaciteta koji se koriste u laboratorijama, pilot postrojenjima, odeljenjima za istraživanje i razvoj u prehrambenoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji. Kompanija poseduje savremni istraživački centar u Soborgu u Danskoj, gde se postojeći i budući klijenti mogu na pilot postrojenjima da vrše oglede uz asistenciju visoko stručnih inženjera Anhydro-a i unapređuju i kreiraju nove recepture i tehnologije za svoje proizvode.

PROGRAM

Evaporatori, Sušači, Fleš Hladnjaci, Atomizatori.

Industrijski evaporatori

SPX Anhydro evaporatori se koriste da smanje zapreminu proizvoda, otklone vodu pre sušenja i da produže rok trajanja proizvoda u skladištima. Anhydro cevasti evaporator sa opadajućim omotačem se sastoji od jedne ili više vertikalnih cevastih razmenjivača toplote sa odvajačem pare, kondenzatorom i pumpama. Proces Isparavanja cevastih isparivača sa opadajućim omotačem: -Isparavanje se odvija u vakuumu pri atmosferskom pritisku, stvarnom ili kombinacijom u zavisnosti od toplote proizvoda, osetljivosti i viskoznosti. U vakuumu je u većini slučajeva. Kada se radi evaporacija tečnosti, ista se raspoređuje kao omotač u prostoru između dve cevi koje razmenjuju toplotu. Parom se zagreva spoljna cev do temperature potrebne za potrebnu evaporaciju. Toplota se prenosi kroz zid cevi do tečnosti, koja počinje da ključa na temperaturi koja zavisi od pritiska unutar cevi. Nastali Koncentrat i para teku zajedno od dna cevi do separatora gde se odvajaju. Koncentrat se izvlači sa dna separatora dok se para kondenzuje u kondenzatoru u sledećoj fazi procesa. Evaporatori sa opadajućim omotačem se proizvode u dve varijante jedno-fazni ili više-fazni Više-fazni su uglavnom isplativiji jer paru iz prve faze prebacuju u sledeću što omogućava obnavljanje predhodne toplote i ponovno korišćenje u sledećoj fazi. Cena operacije može još da se smanji dodavanjem toplotnog parnog rekompresora (TVR) ili mehančkog parnog rekompresora (MVR), ili kombinacijom oba.

Industrijski sušači

Anhydro sušači mogu se koristiti za gotovo svaku vrstu praškastog proizvoda, nevezano da li je količina par kg ili je u pitanju veliko industrijsko postrojenje. Postoji u više vrsta, sa 20 različitih oblika komore, uključujući konično dno i ravno dno. Takođe proizvode rotacione sušače za sušenje visoko viskoznih proizvoda i testenina.